PODELA IMOVINE

Nije retka situacija u praksi da supružnici odluče da se prvo razvedu, a da potom vode postupak podele bračne tekovine. Ovi postupci često traju dugo, mukotrpni su i finansijski iscrpljujući. Svaka stvar ili pravo stečeno tokom trajanja braka može biti predmet dokazivanja. Po pravilu, što su odnosi među supružnicima komplikovaniji, duže traje čitav postupak. Na dužinu trajanja postupka utiče i okolnost da je u parnicama radi podele bračne tekovine, usled neslaganja supružnika oko veličine udela u zajedničkoj imovini, često potrebno izvesti dokaz veštačenjem veštaka geodetske, komisione, mašinske, ekonomsko-finansijske ili druge struke (a u slučaju da su supružnici zajednički gradili kuću, onda i veštaka građevinske struke itd.), koji treba da dostavi sudu nalaz i mišljenje o spornom pitanju.

 

Sud će o okolnostima veličine udela svakog od supružnika, odnosno doprinosa svakog supružnika u sticanju zajedničke imovine, kao i okolnostima od važnosti za vršenje roditeljskog prava i izdržavanje, po pravilu saslušati svakog supružnika. Sud o okolnostima doprinosa u sticanju zajedničke imovine može saslušati i svedoke i decu supružnika, ukoliko su odgovarajućeg uzrasta i ukoliko sud nađe da je saslušanje dece celishodno.

 

Da li ste znali?
Suvlasnički udeli na zajedničkoj nepokretnosti ne menjaju se ako jedan od razvedenih supružnika otplati kredit za tu nepokretnost, dogradi je, renovira ili na drugi način poveća njenu vrednost, ukoliko nije postignut sporazum razvedenih supružnika (suvlasnika) da se time poveća suvlasnički udeo. Razvedeni supružnik koji je otplaćivao kredit ili ulagao ima prema drugom razvedenom supružniku (suvlasniku) pravo da zahteva isplatu novčanog iznosa koji je srazmeran visini njegovog suvlasničkog udela.

 

Prijavite se

Pretraga