Odgovornost za obaveze

Imovinskopravna odgovornost supružnika za preuzete obaveze takođe zavisi od prirode tih obaveza.

 

  • Za sopstvene obaveze preuzete pre ili nakon sklapanja braka odgovara supružnik koji ih je preuzeo svojom posebnom imovinom, kao i svojim udelom u zajedničkoj imovini.

 

  • Kada su u pitanju zajedničke obaveze, odnosno obaveze preuzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku, kao i obaveze koje po zakonu terete oba supružnika (poput obaveze zajedničkog vršenja roditeljskog prava kada supružnici vode zajednički život, obaveze plaćanja poreza na zajedničku imovinu, iako je samo jedan od supružnika obveznik plaćanja poreza), supružnici odgovaraju solidarno svojom zajedničkom i posebnom imovinom. Solidarna odgovornost znači da supružnici zajedno odgovaraju za obaveze, ali da svaki supružnik može biti zasebno pozvan na ispunjenje određene obaveze u celosti.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti