IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA NAKON PRESTANKA BRAKA

Pravo na izdržavanje od strane (bivšeg) supružnika – alimentaciju, ima supružnik koji nema dovoljno sredstava za samostalno izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen. Nedostatak sredstava za izdržavanje (potpuno ili delimično) prestavlja obavezan uslov, dok je za naredna dva uslova neophodno ispunjenje jednog ili drugog kako bi bilo osnova za pokretanje postupka za izdržavanje. Nesposobnost za rad postoji ako supružnik nije u mogućnosti da obavlja poslove kojima se stiču prihodi, dok nezaposlenost predstavlja situaciju u kojoj supružnik ne može da nađe posao u svojoj ili srodnoj struci, a intenzivno nastoji da se zaposli.

 

Zahtev za izdržavanje od strane supružnika može se podneti u bračnom sporu. Izuzetno, ukoliko je supružnik propustio da podnese zahtev u bračnom sporu iz opravdanih razloga, to može učiniti posebnom tužbom u roku od godinu dana od dana prestanka braka, ali uslovi za određivanje obaveze izdržavanja moraju postojati kako u trenutku prestanka braka tako i u trenutku podnošenja tužbe za izdržavanje.

 

Visina izdržavanja se određuje prema potrebama supružnika koji prima izdržavanje i mogućnostima supružnika koji se obavezuje da daje izdržavanje. Izdržavanje se po pravilu određuje u novcu. Izdržavanje supružnika može trajati određeno i neodređeno vreme, a najduže pet godina po prestanku braka. Samo izuzetno, ovaj rok može biti produžen ako naročito opravdani razlozi sprečavaju supružnika da radi. Obaveza izdržavanja prestaje protekom roka na koji je određena, prestankom uslova zbog kojih je određena (supružnik se zaposli ili na drugi način stekne sredstva za samostalno izdržavanje), kada supružnik koji daje izdržavanje izgubi mogućnost za to davanje ili davanje postane za njega očigledno nepravično, smrću jednog od supružnika i zaključenjem novog braka ili formiranjem vanbračne zajednice bivšeg supružnika koji prima izdržavanje.

 

Sve rečeno važi i za izdržavanje vanbračnog partnera, s tim što je rok za podnošenje tužbe najkasnije godinu dana od dana prestanka zajednice života.

 

Izdržavanje se može produžiti ako su ispunjeni uslovi, ali zahtev za produženje izdržavanja mora biti podnet pre isteka perioda za koji je dosuđeno izdržavanje, s tim što se početak tog perioda računa od donošenja prvostepene presude.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti