Šta mi je potrebno od dokumentacije za postupak?

U svakom slučaju treba da imate pripremljenu sledeću dokumentaciju:

 

  • fotokopiju lične karte umrlog;
  • fotokopiju lične karte podnosioca predloga;
  • izvod iz matične knjige umrlih za ostavioca;
  • izvod iz matične knjige rođenih i/ili venčanih za predlagača i ostale naslednike;
  • dokaze o imovini ostavioca (npr. izvod iz lista nepokretnosti, saobraćajna dozvola, oružni list, akcije, deonice, račun iz banke, penzioni ček i sl.).

 

Ako sami pokrećete ostavinski postupak, ovu dokumentaciju prilažete uz predlog.

 

Važno je znati da su javni beležnik ili sud po zakonu dužni da sami pribave ove dokaze. Često se desi da to nije moguće, pa je zato u interesu naslednikā da pribave te dokaze kako bi ubrzali postupak.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa