Šta ako se pronađe nova imovina?

Ukoliko se posle donošenja rešenja o nasleđivanju pojavi nova imovina za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da postoji, sud neće ni tada ponovo sprovoditi postupak. Sud će samo tu novu imovinu novim rešenjem (dopunskim rešenjem) raspodeliti isto kao što je raspodelio imovinu prethodnim rešenjem. Na primer, ako su imovinu za koju se znalo nasledili sin i ćerka, svako po polovinu, novopronađenu njivu će naslediti isti naslednici, svako po polovinu.

 

Ovde sud, međutim, neće raditi automatski i samoinicijativno kao u slučaju smrti ostavioca. Potrebno je da se preda zahtev sudu da se donese dopunsko rešenje. Njega će po pravilu doneti javni beležnik, ali svakako se zahtev predaje sudu jer sud odlučuje da li će i taj posao poveriti javnom beležniku.

 

Ako je pronađena samo pokretna imovina, sud će otvoriti postupak samo na zahtev naslednika i drugih zainteresovanih lica (npr. poverioca ostavioca).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa