Šta ako se odreknem nasleđa, a pojavi se nova imovina?

Ako se neko od naslednika ranije odrekao nasleđa, pa se pronađe nova imovina, sud će ga pozvati radi davanja nasledničke izjave. Ako izjavi da se prihvata nasleđa na novoj imovini, sud mu je neće dodeliti automatski, već će ga uputiti da to pravo ostvari kroz parnicu. Suštinski, taj naslednik će morati da tuži ranijim rešenjem imenovane naslednike da bi ostvario svoja prava. I ovde će parnični sud doneti presudu, ali samo u pogledu nove imovine, neće se vršiti preraspodela imovine iz starog rešenja kao kod pojave novog naslednika.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa