Šta ako se naknadno pronađe testament?

Ako se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju pronađe testament, sud će ga proglasiti i uputiti testamentarne naslednike koji su tražili proglašenje tog testamenta da svoja prava ostvare u parnici. I ovde će (novi) testamentarni naslednici u stvari tužiti naslednike imenovane u rešenju kako bi se ili preraspodelili nasledni delovi ili kako bi se njima predala imovina navedena u testamentu.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti