Šta ako ostavilac nema imovinu ili ima samo pokretne stvari?

Ako, prema podacima iz smrtovnice, umrli nije ostavio imovinu, sud će obustaviti ostavinski postupak. Sud će tako postupiti i ako je umrli ostavio samo pokretnu imovinu, a nijedno od lica pozvanih na nasleđe ne traži da se sprovede ostavinski postupak.

Prijavite se

Pretraga