Šta ako je imovina u inostranstvu?

Nasleđivanje imovine na teritoriji druge države reguliše se propisima koji važe u toj državi, pa je potrebno tamo podneti poseban zahtev za ostavinsku raspravu. Dakle, ni sud ni javni beležnik u Srbiji ne mogu da donose odluke o imovini ostavioca koja se nalazi u inostranstvu.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti