Šta ako je imovina nelegalan objekat?

Javni beležnici i sudovi zavode nelegalne nepokretnosti kao vanknjižno vlasništvo u spisak imovine koja čini nasleđe. To je važno i kako bi naslednik mogao da nastavi postupak legalizacije tog objekta.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa