Primer nasleđivanja nakon davanja različitih nasledničkih izjava

Ostavilac ima kuću, vikendicu i voćnjak, nije ostavio testament, pa javni beležnik na ročište poziva tri zakonska naslednika, i to: 1) suprugu umrlog, 2) sina umrlog i 3) ćerku umrlog. Sve troje spadaju u prvi nasledni red i svi mogu da naslede podjednako (po trećinu nasleđa).

 

U datom primeru moguće su sledeće situacije.

 

Prihvatanje nasleđa: svi se prihvataju nasleđa, što znači da svi dobijaju po jednu trećinu nasleđa (po trećinu kuće, vikendice i voćnjaka), ali i po trećinu dugova ostavioca.

 

Odricanje od nasleđa: supruga i ćerka se prihvataju nasleđa, sin se odriče nasleđa a nema potomke, što znači da njih dve dobijaju po jednu polovinu nasleđa (po polovinu kuće, vikendice i voćnjaka).

 

Ustupanje nasleđa: svi zakonski naslednici se prihvataju nasleđa, ali sin i ćerka ustupaju majci svoj nasledni deo. U tom slučaju majka nasleđuje celokupnu imovinu.

 

Deoba nasleđa: svi zakonski naslednici se prihvataju nasleđa, ali se i dogovaraju o konkretnoj raspodeli imovine. Na primer, dogovore se da sin nasledi kuću, supruga vikendicu, a ćerka voćnjak.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti