Ostavinski postupak pred sudom

Za ostavinu je odgovoran sud na čijem je području živeo preminuli (prebivalište – adresa iz lične karte). Ako umrli u vreme smrti nije živeo niti boravio na teritoriji Srbije, postupak će sprovoditi sud na čijem se području nalazi najveći deo njegove nepokretne imovine.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti