Davanje nasledničke izjave u drugom gradu ili državi

Nasledničku izjavu možete da date pred bilo kojim javnim beležnikom kako ne biste morali lično da prisustvujete ročištu pred beležnikom koji Vas je pozvao. U toj situaciji morate da zakažete davanje nasledničke izjave, jer nije dovoljna obična overa potpisa već je potrebna solemnizacija izjave (posebna procedura overe sadržine dokumenta). Ako ste u drugoj državi, nasledničku izjavu možete dati pred konzularnim odeljenjem. To takođe možete učiniti pred nadležnim organom u toj državi, nakon čega se u Srbiji prilaže prevod koji je sačinio sudski tumač. Kako se pravila razlikuju od države do države, najbolje je objasniti situaciju javnom beležniku. On će Vam dati tačne informacije za Vašu zemlju.

 

VAŽNO: jednom data naslednička izjava je neopoziva, što znači da ne možete naknadno da menjate datu izjavu.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa