Da li se nasleđuju svi dugovi ostavioca?

Prihvatanjem nasledstva, nasleđuju se i dugovi, jer naslednik odgovara za ostaviočeve dugove, ali samo do visine vrednosti nasleđene imovine.

 

Sunaslednici solidarno odgovaraju za ostaviočeve dugove, svaki do visine vrednosti svog naslednog dela.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti