Da li je moguće osloboditi se plaćanja troškova?

Oslobađanje plaćanja troškova je moguće po Zakonu o sudskim taksama, koji je i javni beležnik dužan da primenjuje jer postupa po ovlašćenju suda. Ovaj zakon propisuje da se neko može osloboditi plaćanja troškova ako bi plaćanjem troškova porodici naslednika bila ugrožena socijalna sigurnost. Odluku donosi javni beležnik ili sud, ali samo na predlog onog ko je dužan da plati troškove i nakon procene svih okolnosti (prihodi, imovina koja se nasleđuje i sl.).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti