Žalba i odgovor na žalbu

Za sastavljanje žalbe, vanrednih pravnih lekova, kao i za sastavljanje odgovora na njih, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak. To znači da, u slučaju da ste nezadovoljni prvostepenom odlukom suda i želite da se žalite, advokatu pripada nagrada za sastavljanje žalbe. Takođe, ukoliko ste zadovoljni odlukom, ali druga strana nije i uloži žalbu, imaćete mogućnost (ne i obavezu) da se izjasnite na navode te žalbe u odgovoru na žalbu.

 

U našem primeru razvoda braka, za sastav žalbe ili odgovora na žalbu, advokat može da naplati iznos od 49.500,00 dinara.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti