Uvid u predmet – kada je potreban i koliko košta?

Uvidom u predmet advokat se upoznaje s celokupnim sadržajem predmeta koji se nalazi pred sudom. Od izuzetnog je značaja da advokatu budu dostupne sve relevantne informacije vezane za Vaš predmet pre preduzimanja radnji i u toku postupka. Ovo je i jedini način da se advokat upozna sa sadržinom predmeta i postupanjem suda kada su u pitanju predmeti u porodičnim odnosima, koje sud zavodi pod oznakom „П2“.

 

Za pregledanje ili razmatranje spisa predmeta, advokatu pripada 50% nagrade propisane za zastupanje u postupku čiji se spisi razmatraju.

 

U našem primeru, uvid u predmet kada je u pitanju razvod braka advokat može da naplati 14.625,00 dinara.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti