Tužba ili odgovor na tužbu

Parnični postupak se pokreće tužbom, pa je to prva radnja koju će advokat preduzeti (izuzev upoznavanja s predmetom, bilo kroz uvid u dokumentaciju koju ste mu dostavili, bilo uvidom u predmet kod suda ukoliko je postupak u toku). Cena usluge za pisanje i podnošenje tužbe od strane advokata zavisi od vrednosti predmeta spora (u procenjivim predmetima), odnosno od vrste spora (u neprocenjivim predmetima). Prema Advokatskoj tarifi, tužba spada u „podneske“ kojima se pokreće postupak.

 

U našem primeru razvoda braka, prema Advokatskoj tarifi, podnošenje tužbe iznosi 24.750,00 dinara.

 

Isto važi ako ste tuženi, odgovor na tužbu se tarifira kao podnesak u postupku.

 

Ovaj iznos naknade advokatu za sastavljanje tužbe biće uvećan ukoliko je tužbom postavljeno više (kumulativnih) zahteva. Tad advokatu pripada pun iznos nagrade, koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dodatni zahtev.

 

Na primer, ukoliko se tužbom traži razvod braka, a pored toga i mera zaštite od nasilja u porodici, advokatu za sastav tužbe pripada pun iznos od 24.750,00 dinara uvećan za 50% iznosa koji je propisan za tužbeni zahtev u slučaju zaštite od nasilja u porodici, što ukupno čini 38.250,00 dinara.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa