TROŠKOVI ADVOKATA U PARNIČNOM POSTUPKU

Parnični postupci pokreću se tužbom lica koje želi da ostvari neko pravo ili smatra da mu je neko pravo ugroženo. U ovom postupku možete se naći u svojstvu tužioca (ako ste podneli tužbu da ostvarite ili zaštitite neko svoje pravo) ili u svojstvu tuženog. Ni u jednom slučaju nije neophodno da imate advokata. Ako pak želite da Vas u parničnom postupku zastupa advokat, to će Vas i koštati (osim u slučaju ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, o čemu možete pročitati više u vodiču „Kako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć – Praktičan vodič za građane“).

 

U nastavku ovog vodiča, u delu koji se odnosi na parnični postupak, odlučili smo da na primeru razvoda prikažemo kako se primenjuje Advokatska tarifa. Odabrali smo ovaj primer jer je čest u praksi, pa na kraju izlaganja možemo delimično doći do odgovora na pitanje: Koliko me košta razvod? Iako se primeri u ovom delu vodiča odnose na postupak razvoda, primenjivi su i na sve ostale vrste sporova koji su, prema Advokatskoj tarifi, svrstani u istu grupu s razvodom braka.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa