TROŠKOVI ADVOKATA U KRIVIČNOM POSTUPKU – KOLIKO ĆE ME KOŠTATI UČEŠĆE U KRIVIČNOM POSTUPKU?

Krivični postupak je skup pravila koji ima za cilj adekvatno sankcionisanje učinilaca krivičnih dela, a da pri tome niko nevin ne bude osuđen. Advokatura je služba pružanja pravne pomoći koja obezbeđuje pravično suđenje u krivičnim postupcima, a advokati svojim veštinama pružaju efikasnu odbranu i osiguravaju poštovanje prava okrivljenih lica. Zbog potencijalnog ishoda krivičnog postupka, odnosno izricanja sankcije lišenja slobode kao najstrože posledice osude, građani se često odlučuju za angažovanje advokata – branioca u slučaju da su optuženi za izvršenje nekog krivičnog dela. Građani se u krivičnom postupku pojavljuju u različitim ulogama. Troškove advokata najčešće snose okrivljeni i oštećeni, odnosno lice koje se tereti da je učinilo određeno krivično delo ili žrtva krivičnog dela. Način na koji će se vršiti naplata advokatskih troškova u praksi je najčešće stvar dogovora između advokata i klijenta. Kakav god modalitet plaćanja advokatskih usluga da je ugovoren, advokat je dužan da, na zahtev klijenta, sastavi i preda mu pisani obračun naknade troškova i nagrade, uz prikazivanje Advokatske tarife kao obrazloženja za naplaćeni iznos.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti