Šta je obrazloženi podnesak? Da li advokat tarifira svaki dopis sudu?

Primetićete da u Advokatskoj tarifi postoje poeni, odnosno u tabelarnom prikazu iznosi, za podneske u konkretnom postupku. Tu spadaju tužba, protivtužba, ostali podnesci kojima se pokreće parnični postupak, ali i drugi obrazloženi podnesci. Obrazloženi podnesak predstavlja pisano obraćanje sudu van ročišta u kojem se, recimo, iznose nove činjenice uz obrazloženje da idu u prilog strani u postupku, ili se iznosi odgovor na neku radnju suda ili protivne strane i slično. Ukoliko se, recimo, na poziv suda, advokat kratko izjašnjava i tom prilikom samo pruža informaciju (da li je pokrenut drugi postupak, da li je stranka i dalje u radnom odnosu i slično), govorimo o takozvanim ostalim podnescima.

 

Na primer, advokat bi mogao da naplati obrazloženi podnesak tokom razvoda braka 24.750,00 dinara, a ostale podneske po ceni od 12.375,00 dinara.

 

Bitno je naglasiti da podnesci koji spadaju u redovnu komunikaciju sa sudom – recimo, ako advokat obaveštava sud da je na godišnjem odmoru u određenom periodu ili ako obaveštava sud o promeni adrese – ne spadaju u podneske advokata koji su obuhvaćeni tarifom, odnosno ne naplaćuju se.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti