Šta ako advokat brani mene i još jedno lice u istom krivičnom postupku?

Kad advokat brani više okrivljenih, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku procesnu radnju koju preduzima (odbrana, podnesci, pravni lekovi i dr.) za po 50% za drugog i svakog narednog okrivljenog.

 

Ukoliko, recimo, branilac pristupi ročištu za glavni pretres u krivičnom postupku u kome su dva lica osumnjičena za zajedničko izvršenje krivičnog dela, a za to delo je predviđena kazna od 10 do 15 godina zatvora, naplatiće iznos od 72.000,00 za prvog okrivljenog i 50% za drugog okrivljenog, odnosno iznos od 36.000,00 dinara.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa