Siromaško pravo okrivljenog

U određenim situacijama, i onda kada nije propisana obavezna odbrana u krivičnom postupku, a za krivično delo za koje se gonite propisana je kazna zatvora preko tri godine, ili ako to nalažu razlozi pravičnosti u konkretnom slučaju, sud Vam može postaviti branioca ukoliko ste slabog imovnog stanja i niste u mogućnosti da platite troškove i nagradu braniocu. U tom slučaju, advokat nema pravo da od Vas traži i naplati naknadu i nagradu, već troškovi odbrane padaju na teret budžetskih sredstava suda. Takođe, prilikom odlučivanja o troškovima, a bez obzira na ishod postupka, sud Vas može osloboditi od dužnosti da ih naknadite ukoliko bi njihovim plaćanjem bilo ugroženo Vaše izdržavanje ili izdržavanje Vaše porodice.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa