Ročište

Za pristupanje i prisustvo procesnim radnjama poput ročišta, pored nagrade za pristup, koja u slučaju razvoda iznosi 29.250,00 dinara (ovo obuhvata pristup i prvi sat prisustva), advokatu pripada i nagrada u iznosu od 100 poena za svaki sledeći započeti sat. Kako se jedan poen vrednuje s 45,00 dinara, to znači da će advokat imati pravo da tarifira i naplati dodatnih 4.500,00 dinara po svakom sledećem započetom satu.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti