Procenjivi i neprocenjivi predmeti

U parničnim postupcima, Advokatska tarifa razlikuje cenu usluga advokata u zavisnosti od toga da li se radi o procenjivim ili neprocenjivim predmetima. Procenjivi predmeti su oni koji se kategorišu prema vrednosti predmeta spora, dok su neprocenjivi svi ostali parnični sporovi i oni se kategorišu prema vrsti predmeta spora.

 

Na primer, vrednost predmeta spora u slučaju spora oko naknade štete čiji je iznos koji se traži tužbom 850.000,00 dinara je procenjiva i iznosi 850.000,00 dinara, dok u slučaju parničnog postupka povodom mobinga za predmet kažemo da je neprocenjiv, jer nema konkretnu vrednost koja se traži tužbom. Naš primer – spor o razvodu braka, spada u neprocenljive predmete iz istih razloga. Advokatskom tarifom predviđene su cene za usluge u oba slučaja.

 

 

 

 

 

 

Dobro je znati: Iznosi u tabelama obuhvataju, pored pristupa ročištu, i iznos za započeti prvi sat ročišta. Za svaki sledeći sat prisustva ročištu ovaj iznos se doplaćuje.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa