Primer advokatskog obračuna – fakture

ADVOKATSKA KANCELARIJA PEROVIĆ

Ulica Kneza Miloša 235, Beograd

MB 12345678

PIB 123456789

Rn. br. 200-123456-00

 

Račun-faktura br. 11/23

Datum i mesto prometa: 18. 07. 2023. godine, Beograd

Datum i mesto izdavanja: 18. 07. 2023. godine, Beograd

Valuta plaćanja/datum: 3 dana/ 21. 07. 2023. godine

 

Primalac računa:

Milutin Stojanović, Palilula Beograd, ul. Stojana Protića 78

JMBG 1234567891234

 

Opis usluge i cena

 

– Pristup jednom neodržanom ročištu za glavni pretres .................................................. 21.375,00 RSD

(Tarifni broj 1, st. 1 i Tarifni broj 2, st. 2 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata)

 

– Troškovi prevoza sopstvenim vozilom od Beograda do Kraljeva......................................... 10.320,00 RSD

(Čl. 9, st. 1, tač. 3 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata)

 

UKUPNO: 31.695,00 RSD

(slovima: trideset jedna hiljada šesto devedeset pet dinara)

 

Na osnovu člana 33 Zakona o PDV-u, izdavalac nije obveznik plaćanja PDV-a.

 

Izdavalac računa                                                                                                                                                          Primio

Advokat Dragiša Perović                                                                                                                        ____________________________

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa