Pre nego što angažujete advokata: prvi sastanak s advokatom – da li će me koštati i koliko?

Kada odaberete advokata, najčećše sledi prvi sastanak, na kojem ga upoznajete sa svojim predmetom. Advokat će Vam neretko pre prvog sastanka tražiti dokumentaciju na uvid kako bi ispitao uslove za zastupanje (da li je možda prošao rok za podnošenje tužbe i slično), ali i da bi se upoznao s predmetom pre razgovora na kojem može razjasniti eventualne nedoumice vezane za dostavljenu dokumentaciju. Na ovom sastanku, advokat bi trebalo da se izjasni da li može da preuzme zastupanje u Vašem predmetu i da Vam predoči šta možete da očekujete u toku postupka.

 

Dobro je znati da advokat može smatrati da su šanse za uspeh velike, ali ne može da garantuje uspeh.

 

Bez obzira na to da li advokat uzima Vaš predmet u zastupanje ili ne, sastanak s advokatom zahteva od njega upoznavanje s Vašim predmetom i pravnu analizu problema, te on ima pravo da tarifira ovu uslugu. Kao što je dosad rečeno, advokat je slobodan da naplati uslugu na način propisan tarifom: za razgledanje spisa i predmeta, Advokatska tarifa propisuje 50% naknade predviđene za zastupanje u postupku na koji se spisi odnose.

 

U našem primeru, razgledanje dokumentacije i predmeta u slučaju razvoda braka prema Tarifi iznosi 12.375,00 dinara (50% od iznosa predviđenog za pokretanje postupka razvoda braka). Podsetićemo i na ovom mestu da advokat pri određivanju cene usluge nije vezan navedenim iznosom, već može da naplati 50% manji iznos, odnosno veći iznos od predviđenog.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa