Kako se obračunava Advokatska tarifa u krivičnom postupku?

Prema važećoj Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl. glasnik RS“, br. 43/2023), vrednost jednog poena iznosi 45,00 dinara, a određene pravne radnje su vrednovane bodovima. Osim navedenih parametara, da bismo obračunali advokatske usluge, potrebno je da znamo i kolika je zaprećena kazna za krivično delo za koje se teretimo.

 

Na primer, za sastavljanje krivične prijave za krivično delo za koje je zaprećena novčana kazna, advokatu pripada 600 poena, što, pomnoženo s 45,00 dinara, iznosi 27.000,00 dinara, dok bi, u slučaju sastavljanja žalbe za isto delo, advokatu pripalo 600 poena uvećanih za 100%, odnosno 1.200 poena, što bi, pomnoženo s vrednošću poena, iznosilo 54.000,00 dinara.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti