Da li se u toku postupka plaćaju pravni saveti i mišljenja?

Ako ste već angažovali advokata da Vas zastupa u postupku, pravni saveti van ročišta i data mišljenja advokata koja se od - nose na taj postupak ne naplaćuju se dodatno.

 

Ukoliko pak ne želite zastupanje advokata već samo savet, ili ako zatražite mišljenje ili savet pre nego što angažujete advo - kata u postupku, ova usluga se naplaćuje. Za usmeni i pisani pravni savet ili mišljenje o nekom pravnom pitanju, advokatu pripada nagrada propisana za podneske kojima se pokreće odgovarajući postupak u vezi s tim pravnim pitanjem.

 

Na primer, ako od advokata koji Vam vodi postupak ra - zvoda zatražite mišljenje o situaciji u kojoj se nalazite, a koja je u vezi s otkazom koji ste dobili jer sumnjate da je nezakonit, i želite da Vam advokat dâ savet da li da pokrenete postupak pred sudom, ovu uslugu advo - kat može naplatiti prema važećoj Advokatskoj tarifi u iznosu od 24.750,00 dinara.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa