Da li se plaća naknada advokatu kad je ročište odloženo?

Bitno je napraviti razliku između toga da li je advokat pristupio odloženom ročištu ili ne, odnosno da li je sudija saopštio da je ročište odloženo nakon što su svi prisutni ušli u sudnicu ili je na vreme obavestio advokata da će ročište biti odloženo, pa advokat nije morao da pristupi.

 

U prvom slučaju, advokat ima pravo da naplati pristup ročištu koje je odloženo, dok blagovremeno odloženo ročište advo - kat ne naplaćuje.

 

Advokat može da naplati pristup na odloženo ro - čište u slučaju razvoda braka i takva usluga iznosi 16.875,00 dinara.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti