ŠTA NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA?

Odluka po ustavnoj žalbi je konačna, pravnosnažna i izvršna. Spor rešen odlukom Ustavnog suda ne može ponovo rešavati isti ili drugi ustavni sud ili bilo koje drugo telo ili organ. Odluka Ustavnog suda se ne može pobijati pravnim lekovima.

 

Dakle, Ustavni sud će u domaćem pravnom sistemu dati konačnu reč o tome da li je došlo do povrede Ustavom garantovanih prava i sloboda. Iako se odluke Ustavnog suda ne mogu dalje pobijati u Srbiji, odluka Ustavnog suda o ustavnoj žalbi je uslov podnošenja pojedinačne predstavke Evropskom sudu za ljuska prava, o čemu smo pisali u vodiču „Obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava“.

 

Odluka Ustavnog suda kojom je usvojena ustavna žalba ima pravno dejstvo od dana dostavljanja učesnicima u postupku. Iako su odluke Ustavnog suda opšteobavezujuće, kod ustavnih žalbi odluke po pravilu deluju na učesnike u postupku. To dejstvo se proširuje i na druga lica ako je pojedinačnim aktom ili radnjom povređeno ili uskraćeno Ustavom zajemčeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda više osoba, a samo neke od njih su podnele ustavnu žalbu. Tada se odluka Ustavnog suda odnosi i na lica koja nisu podnela ustavnu žalbu, ako se nalaze u istoj pravnoj situaciji.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa