ŠTA JE USTAVNI SUD I KO GA ČINI?

Kako bismo građanima olakšali obraćanje Ustavnom sudu, važno je odgovoriti na pitanje – šta je Ustavni sud, odnosno da li je Ustavni sud zaista sud u pravom smislu te reči?

 

Većina građana Ustavni sud, zbog njegovog naziva, doživljava kao deo sudskog sistema. Neretko se doživljava i kao žalbeni sud (sud kome se možemo obratiti ako smo nezadovoljni odlukom nižeg suda). Uverenju da je Ustavni sud žalbeni sud svojim nazivom doprinosi i ustavna žalba. Takođe, Ustavni sud se u javnosti često doživljava kao najviši sud u zemlji.

 

Ipak, uprkos navedenim uverenjima, Ustavni sud je samostalan i nezavisan državni organ i nije deo sudskog sistema. S druge strane, Ustavni sud je u bliskoj vezi s radom sudskog sistema jer svojim odlukama može značajno uticati na njegovo postupanje i praksu. Položaj Ustavnog suda kao nezavisnog držanog organa sličan je položaju Zaštitnika građana ili Državne revizorske institucije, koji su takođe nezavisni i samostalni državni organi.

 

Ustavni sud čini 15 sudija koji se biraju i imenuju na devet godina. Pet sudija Ustavnog suda bira Narodna skupština, pet imenuje predsednik Republike, a pet Opšta sednica Vrhovnog suda.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa