PRAVNA POMOĆ I USTAVNA ŽALBA

Podnosilac ustavne žalbe ne mora imati advokata, odnosno može samostalno izjaviti ustavnu žalbu. Ipak, iako ovo nije formalni uslov za obraćanje Ustavnom sudu, dobro je da podnosilac zatraži pravnu pomoć pri izjavljivanju ustavne žalbe kako bi ona bila pravilno razmotrena i imala više šanse za uspeh.

 

Već smo naglasili da je u pojedinim situacijama potrebno pravno (profesionalno) proceniti da li za određenu vrstu povrede prava postoji pravna zaštita koja mora prethoditi ustavnoj žalbi.

 

Treba naglasiti da pojedini građani ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć, a mnoga udruženja građana posebno registrovana za pružanje pravne pomoći mogu im pomoći u izjavljivanju ustavne žalbe. Informacije o uslovima i načinima ostvarivanja besplatne pravne pomoći možete pronaći u praktičnom vodiču za građane „Kako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć“.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti