MOGUĆNOST ODLAGANJA IZVRŠENJA POJEDINAČNOG AKTA

Ustavna žalba ne sprečava primenu pojedinačnog akta ili radnje protiv koje je izjavljena.

 

Izuzetno, Ustavni sud može odložiti izvršenje pojedinačnog akta ili radnje, pod uslovom da:

  • podnosilac ustavne žalbe zatraži takvo odlaganje;
  • bi izvršenje prouzrokovalo nenadoknadivu štetu podnosiocu;
  • odlaganje nije suprotno javnom interesu i da se odlaganjem ne bi nanela veća šteta trećem licu.

 

O predlogu za odlaganje izvršenja pojedinačnog akta ili radnje protiv kog je izjavljena ustavna žalba Ustavni sud će, po pravilu, odlučiti u roku od 90 dana od dana prijema predloga. Primera radi, ovakav predlog bi se mogao odnositi na odluku organa javne vlasti o rušenju porodične kuće podnosioca ustavne žalbe koji tvrdi da mu je odlukom nadležnih organa povređeno ustavno pravo na imovinu. Podnosilac ustavne žalbe bi mogao da tvrdi da bi ovakvo rušenje, pre odluke Ustavnog suda o pojedinačnom aktu, moglo da mu prouzrokuje nenadoknadivu štetu, a da istovremeno odlaganje rušenja ne bi bilo suprotno javnom interesu i da se njime ne bi nanela veća šteta drugima.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti