KOGA ŠTITI USTAVNI SUD?

Osnovni zadatak Ustavnog suda je da štiti ustavnost i zakonitost i ljudska i manjinska prava i slobode.

 

Kada štiti ustavnost i zakonitost, Sud „sudi“ pravnim aktima, odnosno ocenjuje da li je niži pravni akt u skladu s višim pravnim aktom. Na primer, da li je zakon u skladu s Ustavom.

 

Kada štiti ljudska i manjinska prava i slobode, Sud štiti prava pojedinaca koja su garantovana Ustavom ukoliko građanin smatra da su mu ova prava povređena aktom ili radnjom organa javne vlasti.

 

Drugim rečima, Ustavni sud štiti Ustavom garantovana načela, principe, prava i slobode. Sud to čini u okviru svojih različitih nadležnosti, koristeći različite pravne mehanizme.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti