KO I NA KOJI NAČIN MOŽE IZJAVITI USTAVNU ŽALBU?

Ustavnu žalbu može izjaviti svako lice (fizičko i pravno) koje smatra da mu je pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom. Naravno, potrebno je da su ispunjeni svi uslovi za izjavljivanje ustavne žalbe o kojima je već bilo reči.

 

Ustavnu žalbu u ime osobe kojoj je povređeno ili uskraćeno pravo i sloboda može podneti i drugo lice, državni ili drugi organ nadležan za praćenje i ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda, ali samo na osnovu pismenog ovlašćenja (tzv. specijalnog punomoćja). Primer specijalnog punomoćja za izjavljivanje ustavne žalbe može se pronaći na kraju ovog vodiča.

 

Ustavnu žalbu je moguće izjaviti isključivo u pisanom obliku – na pisarnici Ustavnog suda ili poštom, u tri primerka. Druga vrsta dostavljanja ustavne žalbe Ustavnom sudu neće se smatrati izjavljivanjem ustavne žalbe. Na primer, ustavna žalba se ne može dostaviti elektronskom poštom, telegramom i slično.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti