KAKO TEČE POSTUPAK PO USTAVNOJ ŽALBI?

Ocenjivanje pretpostavki za postupanje

 

Kada Ustavni sud primi ustavnu žalbu, prvo će ispitati procesne pretpostavke za postupanje, odnosno da li su ispunjeni svi uslovi za podnošenje ustavne žalbe. Ovaj deo postupka Sud poverava sudiji izvestiocu.

 

Ukoliko Ustavna žalba ima nedostatke koji onemogućavaju postupanje Suda, on će je odbaciti, odnosno neće dalje postupati po njoj. U određenim slučajevima, Sud u ovoj fazi može obustaviti postupak (recimo, ukoliko podnosilac povuče ustavnu žalbu).

 

Ukoliko ustavna žalba ima nedostatke koje podnosilac može da otkloni, Sud će utvrditi rok za uređenje ustavne žalbe, odnosno ostaviti mogućnost da se nastavi postupak po ustavnoj žalbi.

 

Ako su ispunjene procesne pretpostavke za vođenje postupka po ustavnoj žalbi, sudija izvestilac priprema predlog odluke o otpočinjanju postupka koji se dostavlja predsedniku odgovarajućeg odbora za ustavne žalbe

 

 

Razmatranje ustavne žalbe na odboru – mišljenje o predlogu odluke

 

Ustavni sud odlučuje o ustavnim žalbama u više odbora, u zavisnosti od prirode povređenog ili uskraćenog prava. Odbori za ustavne žalbe Suda su:

  1. Odbor za ustavne žalbe iz oblasti građanskog prava;
  2. Odbor za ustavne žalbe iz oblasti krivičnog prava;
  3. Odbor za ustavne žalbe iz oblasti upravnog prava.

 

Odbori za ustavne žalbe imaju predsednika i dva člana, od kojih je jedan zamenik predsednika odbora.

 

Kada odbor oceni da je u predmetu potpuno razjašnjeno ustavnopravno pitanje, daje pismeno mišljenje o predlogu odluke po ustavnoj žalbi. Odbor za ustavne žalbe može zatražiti od sudije izvestioca da pribavi dodatne podatke i obaveštenja od značaja za odlučivanje o ustavnoj žalbi ukoliko smatra da je to potrebno.

 

 

Odlučivanje Suda o ustavnoj žalbi

 

Sudija izvestilac dostavlja predsedniku Suda predlog odluke o ustavnoj žalbi, s mišljenjem odbora i dokumentacijom od značaja za odlučivanje, radi daljeg odlučivanja na sednici.

 

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti