KAKO ĆE USTAVNI SUD ODLUČITI O USTAVNOJ ŽALBI?

Ustavni sud će odlučiti da se ustavna žalba usvaja kao osnovana ili odbija kao neosnovana. Drugim rečima, u ovoj fazi postupka Sud će odlučiti da li je došlo do povrede ili uskraćivanja Ustavom zajemčenog prava i slobode.

 

Prilikom odlučivanja, Ustavni sud je, u pogledu utvrđivanja povrede ili uskraćivanja prava ili slobode, „vezan“ zahtevom iz ustavne žalbe. Drugim rečima, prilikom odlučivanja se kreće u granicama zahteva podnosioca ustavne žalbe. Zbog toga je važno da podnosilac precizno i pažljivo postavi zahtev.

 

Kada Ustavni sud utvrdi da je osporenim pojedinačnim aktom ili radnjom povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda zajemčena Ustavom, može:

  • poništiti pojedinačni akt;
  • zabraniti dalje vršenje radnje ili odrediti preduzimanje druge mere ili radnje kojom se otklanjaju štetne posledice utvrđene povrede ili uskraćivanja zajemčenih prava i sloboda;
  • odrediti način pravičnog zadovoljenja podnosioca.

 

U praksi se najčešće dešava da podnosilac ustavne žalbe traži poništavanje pojedinačnog akta, jer upravo ovakva odluka dovodi do ponavljanja postupka ili mogućnosti ponovnog preispitivanja odluke zbog koje se podnosilac inicijalno obratio Ustavnom sudu. Procesni zakoni, koji uređuju uslove pod kojima se pojedini postupci mogu ponoviti ili ponovo preispitati, poklanjaju posebno mesto slučajevima u kojima je Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi utvrdio povredu ili uskraćivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zajemčene Ustavom.

 

Time podnosilac ustavne žalbe u izvesnom smislu dobija „novu šansu“ u svom postupku.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti