Ulazak i izalazak svedoka u sudnicu radi davanja iskaza

Ukoliko se ročište održava, po pravilu, sudija udaljava sve svedoke iz sudnice, jer se svaki svedok ispituje bez prisustva drugih svedoka. U sudnici ostaju sudija (ili sudsko veće) sa zapisničarom, punomoćnici stranaka – advokati, i stranke (ako su prisutne). Nakon što sud sasluša izjašnjenje stranaka ili njihovih punomoćnika o daljem nastavku postupka, sudija, preko zapisničara, poziva svedoka da uđe u sudnicu. Zato je veoma važno da sačekate svoj red svedočenja (koji se ne zna unapred!) ispred sudnice, ne udaljavajući se.

 

Kada Vas sud prozove imenom i prezimenom, ulazite u sudnicu i pristupate svedočenju. Sud će Vas prvo identifikovati, odnosno zatražiti Vašu ličnu ispravu. Sudija će Vas podučiti gde da stanete. Vi, kao svedok, ne sedite u sudnici, već dajete svoj iskaz stojeći pred sudijom. Sudija će Vam saopštiti sva prava i obaveze koja imate u vezi sa svedočenjem. To znači da će Vam saopštiti da imate pravo da ne odgovarate na neka pitanja, da ste dužni da govorite istinu i da je davanje lažnog iskaza krivično delo.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti