U kojim me postupcima mogu pozvati za svedoka?

Svedok se zove u svim vrstama postupaka u kojima se odlučuje o nečijim pravima, obavezama, kaznama ili sankcijama. Možete biti pozvani kao svedok u parničnom, krivičnom, prekršajnom postupku ili u upravnom postupku.

  • Parnični postupak je postupak u kojem se odlučuje o nečijem imovinskom, porodičnom, radnom pravu i nekom drugom građansko-pravnom odnosu.
  • Krivični postupak je postupak u kojem se utvrđuje da li je neko lice izvršilo krivično delo i, ukoliko jeste, izriče mu se krivična sankcija.
  • Prekršajni postupak je postupak kojim se utvrđuje da li je neko lice učinilo prekršaj i, ukoliko jeste, izriče mu se prekršajna sankcija. !!!

Ove postupke vodi sud koji je naznačen na koverti kao pošiljalac poziva.

 

  • Upravni postupak je skup pravila kojima državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije, organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, organi kojima je poverena regulatorna uloga i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja rešavaju po nekoj upravnoj stvari tj. pojedinačnoj situaciji. Upravni postupak se završava donošenjem rešenja. Upravni postupci su građanima/kama poznati iz svakodnevnog života, jer se svakodnevno sreću s rešenjima organa i organizacija javne uprave, kao što su ostvarivanje prava na dečji dodatak, izdavanje građevinske dozvole, utvrđivanje poreza na imovinu, određivanje stepena invaliditeta nekog lica, rušenje garaže i sl. !!!

Upravni postupak vodi određeni upravni organ, koji je naznačen na koverti kao pošiljalac poziva.

 

O kojem je postupku reč, možete videti iz poziva koji nosi oznaku organa koji poziva (npr. Osnovni sud u Kruševcu, Više javno tužilaštvo u Leskovcu, Prekršajni sud u Beogradu, Poreska uprava), oznaku predmeta (npr. ako je u pitanju parnični postupak, na pozivu će stajati P, P1, broj i godina; ako je u pitanju krivični postupak, na pozivu će stajati K, broj i godina; ako je u pitanju prekršajni postupak, na pozivu će stajati Pr, broj i godina).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa