Svedočenje u parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku predviđa da se u svojstvu svedoka mogu saslušati samo lica koja su sposobna da daju obaveštenja o činjenicama koje se dokazuju. To znači da se kao svedok u postupku poziva lice za koje se pretpostavlja da bi moglo da dâ informacije o samom sporu, a s obzirom na to da je npr. prisustvovalo nekom događaju ili se pretpostavlja da su mu bitne informacije saopštene u nekom trenutku .

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti