Najave događaja

Šta se dešava u situaciji u kojoj Vas dostavljač ne zatekne u stanu ili na radnom mestu?

  • Predaje pismeno odraslom članu domaćinstva, koji ima obavezu da ga primi.
  • Predaje pismeno drugom zaposlenom, ali samo ukoliko ta osoba želi da primi poziv.
  • Ukoliko ne može da izvrši dostavljanje na navedeni način, dostavljač će poziv pribiti na vrata stana ili prostorija mesta u kojem ste zaposleni.

Prijavite se

Pretraga