Najave događaja

Šta bi trebalo da ponesem na suđenje?

Na suđenje obavezno ponesite važeću ličnu ispravu (ličnu kartu ili pasoš). Sa sobom ponesite i poziv, koji Vam služi da se snađete u zgradi suda, jer na njemu piše u kojoj sudnici se održava ročište na koje ste pozvani. Bitno je da znate bonton u sudu, tj. da ne možete ući u šortsu, sandalama, papučama i slično, čak i ako je napolju veoma vruće. Pravosudna straža Vas neće pustiti u sud, što neće biti opravdan izostanak. Nije potrebno poneti podsetnik šta treba da kažete ili izjavu koju ste unapred pripremili. Čitanje bilo kakvih unapred spremljenih izjava ili korišćenje bilo kakvih podsetnika nije dozvoljeno prilikom svedočenja.

Prijavite se

Pretraga