Najave događaja

Šta ako Vi ili član Vašeg domaćinstva ipak odbijete da primite sudski poziv?

Ukoliko primite poziv, dužni ste da potpišete dostavnicu/potvrdu o izvršenom dostavljanju, kao i datum prijema. Ako odbijete da potpišete dostavnicu, dostavljač će to zabeležiti na dostavnici i napisati dan predaje. Ovim se smatra da ste primili poziv.

Prijavite se

Pretraga