Najave događaja

Šta ako neko pokuša da utiče na moje svedočenje?

Pored zaštite tokom suđenja, obezbeđena je i krivičnopravna zaštita svedoka od određenih vidova uticaja. Naime, članom 336 Krivičnog zakonika predviđeno je krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja. To krivično delo, između ostalog, vrši onaj ko svedoku učini ili obeća poklon ili drugu korist, ili primeni silu ili pretnju u nameri da to lice, davanjem lažnog iskaza ili nedavanjem iskaza, utiče na ishod postupka. Zaprećena kazna za ovo krivično delo je zatvor od šest meseci do pet godina.

Prijavite se

Pretraga