Kraj svedočenja

Po pravilu, svedočenje se završava na jednom ročištu. Sudija konstatuje da nema više pitanja za određenog svedoka, koga na kraju poučava da može potraživati naknadu troškove za dolazak na sud (npr. nužni troškovi prevoza). Svedok je dužan da odmah saopšti sudiji da li potražuje te troškove, za koje je potrebno dostaviti dokaze. Sudija saopštava svedoku da može da napusti sudnicu

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa