Najave događaja

Koje su posledice nedolaska u sud?

Ukoliko se ne odazovete na poziv suda ili ne opravdate izostanak, pa čak i ako se neopravdano udaljite s mesta na kojem treba da budete saslušani, sud može da:

  • odredi da budete prinudno dovedeni od strane policije i da platite troškove dovođenja;
  • Vas kazni novčanom kaznom: u parničnom postupku od 10.000,00 do 150.000,00 dinara, a u krivičnom postupku do 100.000,00 dinara;
  • odredi da platite sve troškove odlaganja suđenja koje ste prouzrokovali nedolaskom.

Prijavite se

Pretraga