Najave događaja

Ko je svedok?

Svedok je lice koje ima posredna ili neposredna saznanja o činjenicama koje se utvrđuju u postupku pred sudom ili upravnim organom. Stoga, ispitivanje svedoka predstavlja jednu od najznačajnijih radnji dokazivanja u svakom postupku. Dokazivanje neke činjenice koja je presudna za donošenje odluke najčešće zavisi isključivo od iskaza svedoka. To ukazuje na značaj svedočenja u sudskom postupku, pa je zato propisana generalna dužnost svedočenja.

 

I pored navedene važnosti svedočenja, međutim, poziv za svedočenje ili bilo kakav kontakt sa sudom ili upravnim organom, kod većine građana i građanki uglavnom izazivaju neprijatan osećaj. Kada primimo poziv za svedočenje, obično postavljamo veliki broj pitanja:

  • da li moram da se odazovem pozivu;
  • kome i gde treba da se javim;
  • da li sam u obavezi da svedočim;
  • šta ako ne želim da svedočim ili bi me svedočenje dovelo u neku neprijatnu situaciju?

Prijavite se

Pretraga