Najave događaja

Kako se i gde dostavlja poziv za svedočenje?

Pozivi u parničnom postupku se dostavljaju lično, posredstvom sudskog dostavljača, pošte, lica registrovanih za obavljanje poslova dostavljanja, drugih državnih organa, lica s javnim ovlašćenjima. Kada Vam se dostavlja sudsko pismeno, uvek imate prava da zahtevate da dostavljač dokaže da je ovlašćen za dostavljanje, ali i Vi imate obavezu da pružite dostavljaču podatke o svom identitetu.

 

Dostavljanje poziva za svedočenje vrši se po pravilu na prijavljenoj adresi prebivališta ili boravišta. Bitno je da znate da se dostavljanje može izvršiti svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu u periodu od 7 do 22 časa. Dostavljanje u drugo vreme ili na drugom mestu može da se izvrši samo ako za to postoji posebna odluka koju je dostavljač dužan da pokaže.

Prijavite se

Pretraga