Kako se i gde dostavlja poziv za svedočenje?

Pozivi u parničnom postupku se dostavljaju lično, posredstvom sudskog dostavljača, pošte, lica registrovanih za obavljanje poslova dostavljanja, drugih državnih organa, lica s javnim ovlašćenjima. Kada Vam se dostavlja sudsko pismeno, uvek imate prava da zahtevate da dostavljač dokaže da je ovlašćen za dostavljanje, ali i Vi imate obavezu da pružite dostavljaču podatke o svom identitetu.

 

Dostavljanje poziva za svedočenje vrši se po pravilu na prijavljenoj adresi prebivališta ili boravišta. Bitno je da znate da se dostavljanje može izvršiti svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu u periodu od 7 do 22 časa. Dostavljanje u drugo vreme ili na drugom mestu može da se izvrši samo ako za to postoji posebna odluka koju je dostavljač dužan da pokaže.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti