Kako me sudija saslušava?

Pored imena i prezimena, sudija će, na samom početku saslušavanja, zatražiti informacije o Vama (ime oca, godina i mesto rođenja, prebivalište, porodični status, stručna sprema, zanimanje, kao i odnos sa strankama u postupku).

 

Sud će Vas zatim pozvati da usmeno iznesete sve ono što Vam je poznato o predmetu spora. Pitaće Vas da li znate zbog čega ste pozvani. Ukoliko Vam nije jasno, sudija će u kratkim crtama predstaviti o čemu je potrebno da govorite. Svoj iskaz iznosite neometano, ali je bitno da znate da Vam sudija može postavljati potpitanja radi razjašnjenja bitnih činjenica i može usmeravati svedočenje na ono što je važno za konkretan predmet. Sud će Vas uvek pitati otkud Vam je poznato ono o čemu svedočite, tj. da li ste prisustvovali događaju koji opisujete ili ste saznali od drugih o njemu.

 

Ono što je takođe bitno da znate jeste da se Vaša izjava unosi u zapisnik. Sudija najčešće ponavlja ono što govorite i diktira zapisničaru šta da unese u zapisnik. Ukoliko Vam se učini da sudija pogrešno prenosi zapisničaru neku Vašu izjavu, slobodno reagujte i zamolite da se greška ispravi.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti